صفحه اصلي > آرشیو فیلم / پروتزها / پروتزهای اندام تحتانی / مفاصل زانو > نمونه از ساخت پروتز بالای زانو با مفصل C-Leg

نمونه از ساخت پروتز بالای زانو با مفصل C-Leg


21-05-1397, 15:31. نويسنده: ن.س

 

بیمار با قطع عضو بالای زانو و سوختگی شدید ناشی از برق گرفتگی، عدم توانایی تحمل وزن و دراپ فوت(افتادگی مچ پا) در پای مقابل مراجعه نمودند.
پروتز بالای زانو با مفصل C-Leg و پنجه ی Trias برای ایشان طراحی و ساخته شد.


بازگشت