صفحه اصلي > پروتزها / پروتزهای اندام فوقانی > OT World) The combined fitting of myo and body-powered prostheses)

OT World) The combined fitting of myo and body-powered prostheses)


25-02-1397, 12:03. نويسنده: ن.س

امروزه پروتز بازو مایوالکتریک  استانداردترین شیوه  در فیت شدن روی قطع عضو است.

به لطف تکنولوژی پیشرفته، آنها حرکات بسیار نزدیک به حرکات طبیعی دست و بازو را ارئه دادند.سریع بودن ، اجسام سنگین را با قدرت گرفتن و ارائه الگوهای مختلف گرفتن مانن : حرکات جداگانه انگشت که استفاده از کیبورد را ممکن میسازد جزئی از آن است.

 

استفاده از پروتز مکانیکی در اندام فوقانی میتواند فواید زیادی برای فردی که آنرا استفاده میکند داشته باشد.پروتز مکانیکی استفاده ی بسیار آسانی دارد و خیلی محکم است.این پروتز ها خیلی قوی هستند و میتوانند بدون نیاز به منبع انرژی خارجی استفاده شوند و به این دلیل مناسب کا با دست در شرایط خاص مانند محیطهای مرطوب و پر از گرد و غبار و یا فعالیت در طبیعت هستند.

 

ما خوشحالیم که طیف متنوعی از پروتزهای مدرن بازو را که ارائه کردیم ، در نمایشگاه  OT World به شما معرفی کنیم.

 

در آینده بیماران میتوانند به کمک دستگاه های کنترلی مدرن به طور مستقیم پروتز بازوی مایوالتریک را کنترل کنند. رای اولین بار در نمایشگاه OT World، ما ازار آموزش کنترل را که ر اساس الگوهای تشخیصی ابداع شده است را معرفی خواهیم کرد، مانند :

استفاده کردن از دست بایونیک.


بازگشت